ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

out text

Το εργοστάσιό μας επανδρώνεται από ανθρώπους, που είναι ικανοί να ανταπεξέλθουνε σε οποιαδήποτε απαίτηση των πελατών μας, χάρη τόσο στις τεχνικές γνώσεις τους όσο και στην εμπειρία και την οργάνωσή τους.

Παράλληλα ο άρτιος εξοπλισμός του μηχανουργείου μας επιτρέπει να πειραματιζόμαστε με σχέδια και εφαρμογές και έτσι να πλουτίζουμε διαρκώς τις γνώσεις των ανθρώπων μας.

Copyright © 2010 | SENICO LIGHTING | All rights reserved | Powered by GREED PROMO